Gamle innlegg fra Fleksitarianerbloggen min flyttes hit.

Har oppdaget at flere av mine gamle innlegg fra Fleksi-bloggen ikke er kommet inn hit. Derfor poster jeg i dag noen gamle gode innlegg og plutselig kommer det flere hist og her, når jeg finner flere. Så er dere advart :)