Dårlige matvaner er også omsorgssvikt!Sjekk ut denne linken. Godt noen med titler å slå i bordet med, sier det samme som det jeg gjør. Kan hende budskapet da har større slagkraft! Takk til deg Charlotte Björk Ingul, lege og forsker ved NTNU.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2012/07/11/darleg-kosthald-er-omsorgssvikt